Logo Villapark Zeeland Village

Vereniging

De Vve Vereniging van eigenaren Zeeland Village is in december 1997 door een aantal eigenaren opgericht. Hiertoe was in een besloten vergadering, toegankelijk voor eigenaren van een woning op het Villapark Zeeland Village, het besluit genomen.

De doelstellingen van de vereniging zijn de volgende (zie Statuten):

Doel

Artikel 2

  1. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de eigenaren van de woningen en overige registergoederen deel uitmakend van het plan “Zeeland Village”, gelegen in de plaats Scharendijke (Zeeland), alsmede de bemiddeling bij de verhuur van de voormelde woningen.
  2. Zij tracht dit doel te bereiken door alle middelen die de vereniging ten dienste staan.

De vereniging, werd bij notariële akte van 7 januari 1998 opgericht, bezit volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22041619.

De vereniging telt inmiddels 131 leden, met gezamenlijk in totaal 138 woningen die gezamenlijk 67% van de villa’s in het park vertegenwoordigen (01-01-2023).

Deze behoren tot de volgende naties:

  • 60 Nederlanders (= 46 %), totaal 65 woningen (= 47 %)
  • 69 Duitsers (= 53 %), totaal 71 woningen (52 %)
  •   1 Belg (= 0,5 %), totaal 1 woning (0,5 %)
  •   1 Luxemburger (= 0,5 %), totaal 1 woning (0,05 %)

Natuurlijk kunnen alleen eigenaren van een woning op het vakantiepark Zeeland Village aan de Boutlaan 1 te Scharendijke lid worden van onze vereniging.